albero-yoga--custom-_thumb.png
albero-yoga--custom-_thumb.png
awakening-the-spinevanda-scaravelli--custom-_thumb.png
awakening-the-spinevanda-scaravelli--custom-_thumb.png
the-mirror-of-yoga--richard-freeman--custom-_thumb.png
the-mirror-of-yoga--richard-freeman--custom-_thumb.png
arte_amare--custom-_thumb.png
arte_amare--custom-_thumb.png
yoga-del-respiro--custom-_thumb.png
yoga-del-respiro--custom-_thumb.png
teoria_e_pratica_yoga_thumb.png
teoria_e_pratica_yoga_thumb.png
yoga_metodo_iyengar_thumb.png
yoga_metodo_iyengar_thumb.png
yoga_per_la_donna_thumb.png
yoga_per_la_donna_thumb.png
vita-nello-yoga_thumb.png
vita-nello-yoga_thumb.png

L'Albero dello Yoga 

B.K.S. Iyengar

 

 

 

 

 

 

Awakening the Spine

Vanda Scaravelli

 

 

 

 

 

 

 

The Mirror of Yoga

Richard Freeman

 

 

 

 

 

 

L' Arte d' Amare 

Erich Fromm

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Yoga del Respiro 

Richard Rosen

 

 

 

 

 

 

 

Teoria e Pratica dello Yoga

B.K.S. Iyengar

Mediterranee Edizioni - settembre 2003 

 

 

 

 

 

Yoga, il Metodo Iyengar

B.K.S. Iyengar

Mediterranee Edizioni

 

 

 

 

 

 

YOGA PER LA DONNA

Gita S. Iyengar

Mediterranee Edizioni

 

 

 

 

 

 

VITA NELLO YOGA

B.K.S. Iyengar

Mediterranee Edizioni